This content is © 2019 -eric van der eijk Photography Art | All rights reserved.

Disclamer

Copyright

De inhoud van deze site, de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, teksten en combinaties daarvan en de programmatuur zijn beschermd door auteurs- en databankrechten. Deze rechten berusten bij eric van der eijk photography. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van eric van der eijk photography is het niet toegestaan deze site of enig onderdeel daarvan te kopiëren.

Aansprakelijkheid

Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens, kan eric van der eijk photography niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens. eric van der eijk photography aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site, (on)bereikbaarheid van de site of ter beschikking gestelde programmatuur.

Verwijzingen en hyperlinks

Verwijzingen naar of hyperlinks met andere websites dienen alleen ter informatie van de gebruiker. eric van der eijk photography geeft dan ook geen garantie voor de toegankelijkheid en de inhoud van de betreffende websites en aanvaardt op generlei wijze aansprakelijkheid voor het functioneren van of voor de informatie op deze websites.

Heeft u interesse in een foto op deze website

neem dan contact via de mail
De foto’s zijn beschikbaar in een hoge kwaliteit en in hoge resolutie zoals te zien op deze site. Ook voor andere foto opdrachten kunt u bij eric van der eijk photography